Wsparcie w leczeniu uzależnień

Uzależnić możemy się praktycznie od wszystkiego. Oczywiście najpowszechniejszym problemem jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy. Jednak również różnego typu zachowania, jak hazard, korzystanie z gier komputerowych, a nawet jedzenie, mogą wpędzić nas w szpony uzależnienia. Polega ono na niekontrolowanym i przymusowym korzystaniu z substancji psychoaktywnej lub zachowaniu, które w podobny sposób zabiera nam wolność.

Środki pomocy dla osób uzależnionych

pomoc w uzależnieniuKażde uzależnienie można i należy leczyć na każdym etapie. Im szybciej zorientujemy się, że nałóg niesie ze sobą negatywne skutki i wpływa destrukcyjnie na nasze życie i kontakty społeczne, tym wcześniej mamy szansę powstrzymać chorobę, zatrzymać ją. Pierwsza i najbardziej fundamentalna pomoc w uzależnieniu, to psychoterapia. Podczas jej trwania, uczestniczy są motywowani do rezygnacji z dotychczasowego sposobu funkcjonowania, uczą się rozumieć swoją chorobę i jej mechanizmy, rozpoznawać symptomy nawrotu i radzić sobie z emocjami. Wiadomo jednak, że terapia w końcu się kończy, a osoby chore mogą nadal potrzebować wsparcia. Mogą i powinni poszukiwać dalszej pomocy. Istnieje wiele grup samopomocowych, w których to uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem, swoją historią i walką. To pomaga wytrwać na drodze w trzeźwości. Takie grupy to nieoceniona pomoc w uzależnieniu. Poczucie przynależności, zrozumienia i akceptacji są bowiem kluczowe, jeżeli chodzi o wychodzenie z nałogu. Samotność może bowiem przyczynić się do powrotu do picia, czy korzystania z innych substancji toksycznych. 

Osoby uzależnione często nie są w stanie samodzielnie wyrwać się ze szponów nałogu. Silna wola nie wystarczy. Potrzebny jest drugi człowiek, który pomoże zrozumieć przyczyny uzależnienia, który będzie służył dobrą radą, rozmową, który dzięki podobnej historii i doświadczeniu wie, w jaki sposób okazać wsparcie. Ludzie, którzy tkwią w szponach uzależnienia, potrzebują pomocy innych.

Scroll to Top