Substancje niebezpieczne i sposoby postepowania z nimi

Wszechobecna chemia w naszym życiu znajduje się już niemal wszędzie. Dobre poznanie tej dziedziny nauki sprawia, że środki chemiczne stosuje się w niemal każdej dziedzinie. Znajdziemy ją zarówno w środkach czystości, jak i produktach spożywczych, gdzie wykorzystuje się ją do przedłużenia terminu przydatności do spożycia. Tak duża ilość środków chemicznych sprawia, że należy uporządkować zasady postępowania z nimi aby było to bezpieczne.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego lub chemicznego

karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych i chemicznychNie każda substancja chemiczna jest jednakowo groźna. To nie jest tak, że każda jest groźnym kwasem, który potrafi wypalić nam skórę lub zanieczyścić środowisko na wiele lat. Problem polega jednak na tym, że większość ludzi raczej nie zna się na chemii i nie wie jak z takimi preparatami postępować. Dlatego przyjęło się systematyzować środki chemiczne i niektóre z nich oznaczać jako niebezpieczne. Substancje niebezpieczne to takie, które używane w nieodpowiedni sposób stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska. Aby odpowiednio przeszkolić użytkowników takich substancji stosuje się  karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych i chemicznych, które zawierają cenne wskazówki dotyczące sposobu postepowania z nimi. Karta charakterystyki jest obowiązkowym dokumentem dostarczanym wraz z produktem. Producent musi udostępnić taką kartę lub dostęp do niej, aby umożliwić wiedzę dotyczącą postępowania z tymi produktami. Reszta zależy już od samego użytkownika, który jednak prawnie jest zobligowany do przestrzegania wszystkich zaleceń zawartych w karcie. Znajdują się tam informacje dotyczące tego jak stosować taki produkt, a także co zrobić w przypadku jego utylizacji. Zauważmy, że preparaty niebezpieczne są raczej niezbyt przyjazne dla środowiska, dlatego też konieczna jest ich odpowiednia utylizacja.

Nie wydanie karty charakterystyki to złamanie prawa. Klient ma prawo domagać się tego dokumentu w przypadku każdej substancji niebezpiecznej. Bez niej w końcu nie będzie świadom zagrożeń dotyczących korzystania z niej. Te dokumenty są wykonywane na podstawie ustawowego wzoru, dzięki czemu każda karta ma podobny układ i jest dzięki temu o wiele bardziej czytelna. Zawiera podobne punkty uporządkowane w ten sam sposób, bez względu na producenta.

Scroll to Top