Sposoby ogrzewania budynków na Śląsku

Instalacja grzewcza jest jednym z najważniejszych elementów, które znajdują się w budynku. Bez niej niemożliwym byłoby użytkowanie obiektu podczas ujemnych temperatur. W zależności od charakterystyki danego regionu istnieją różne sposoby na ogrzewanie budynków. W przypadku obiektów znajdujących się na terenie Śląska większość instalacji opiera się na spalaniu paliw kopalnych takich jak chociażby węgiel kamienny czy brunatny.

Piec centralny dominuje w większości gospodarstw

centralne ogrzewanie śląskPowoli ten trend się zmienia w wyniku przepisów krajowych oraz międzynarodowych, które przewidują sukcesywne zmniejszanie się udziału źródeł konwencjonalnych w miksie energetycznym danego kraju. Póki co jednak podstawowym źródłem ciepła w budynkach jest centralne ogrzewanie śląsk, które jest stosunkowo najłatwiejsze do wdrożenia oraz utrzymania. Na terenie Śląska bardzo łatwo o paliwo stałe do opalania kotłów centralne ogrzewania. Niedaleko bowiem znajdują się duże kopalnie z których węgiel jest transportowany bezpośrednio na składowiska. Tanie paliwo sprawia, że wiele osób póki co nie chce przejść na nowoczesne, alternatywne źródła energii. W istniejących obiektach istnieje bowiem możliwość wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi na takie, które są zasilane na przykład gazem. Rozwiązanie to jest zdecydowanie lepsze dla środowiska naturalnego ponieważ piece centralnego ogrzewania, które spalają węgiel emitują szkodliwe substancje do atmosfery. W przypadku kotłów gazowych emisja jest ograniczona do minimum. Innym sposobem zapewnienia ogrzewania budynku usytuowanego na Śląsku są pompy ciepła czy kolektory słoneczne. Rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii są jednak stosowane raczej w przypadku budowy nowych obiektów.

W przypadku istniejących budynków modernizacja ich sposobu ogrzewania sprowadza się raczej do wymiany jednostki centralnej oraz wymienników ciepła na nowocześniejsze, bardziej ekologiczne rozwiązania. W przypadku gospodarstw zlokalizowanych na terenie Śląska istnieje możliwość uzyskania dotacji na tego typu działania zarówno z budżetu krajowego jak i międzynarodowego. Obecnie są bowiem prowadzone programy operacyjne, które mają na celu unowocześnienie instalacji centralnego ogrzewania, które są stosowane na terenie Śląska. Dzięki temu osoby, które zdecydują się na wymianę pieca mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet siedemdziesięciu procent kosztów kwalifikowanych.

Scroll to Top