Sporządzanie dokładnego kosztorysu inwestorskiego

Przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie, jest coś takiego jak faza przedinwestycyjna procesu budowlanego. Są to wszystkie czynności, które musi wykonać inwestor przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań w terenie. W skład tej fazy wchodzi między innymi zebranie wszystkich dokumentów, które pozwolą inwestorowi uzyskać pozwolenie na budowę, zebranie odpowiedniej kwoty, która pozwoli pokryć wszystkie prace budowlane, aby wiedzieć jak duża suma jest nam potrzebna, musimy zrobić kosztorys.

Dokładny kosztorys inwestorski

dokładne kosztorysy inwestorskiePosiadanie całej kwoty, która jest potrzebna na wykonanie całej inwestycji budowlanej, znacznie przyspiesza cały proces budowlany. O ile budujemy prywatny dom, to możemy pozwolić sobie na wstrzymanie prac budowlanych do momentu, w którym zdobędziemy kolejne pieniądze, to w przypadku innego rodzaju inwestycji budowlanych takie opóźnienia mogą stanowić dużo większy problem. Dlatego tak ważny jest kosztorys inwestorskie. Dokładne kosztorysy inwestorskie obejmują wszystkie aspekty związane z procesem budowlanym, dzięki temu inwestor jest w stanie oszacować w sposób bardzo dokładny kwotę, jaką będzie musiał przygotować na realizację całego przedsięwzięcia. Kosztorys oparty jest o projekty przetargowe, projekty wykonawcze oraz ceny robót z zakresu podstawowego. Kosztorys może stanowić punkt odniesienia podczas porównywania ofert przetargowych różnych podwykonawców. Podczas sporządzania takiego kosztorysu, w pierwszej kolejności pod uwagę brane są najważniejsze aspekty procesu budowlanego, następnie te mniej kosztowne, a na samym końcu dopracowywane są wszystkie szczegóły. Kolejność nie jest przypadkowa, najpierw są opracowywane te najdroższe aspekty, ponieważ to na nich można właśnie najwięcej stracić lub zyskać. Kolejne rzeczy są już coraz tańsze, dlatego planowane są dopiero później.

Sporządzenie takiego kosztorysu trwa zwykle od kilku do kilkunastu dni, w zależności od tego jak dużej inwestycji będzie to kosztorys. Sporządzenie profesjonalnego kosztorysu inwestorskiego kosztuje od pięciuset złotych przypadku małych inwestycji, do tysiąca pięciuset złotych w przypadku dużych inwestycji. O sporządzenie takiego kosztorysu możemy poprosić osobę wyspecjalizowaną w temacie procesu budowlanego, taka osoba dzięki obyciu na rynku jest w stanie dokładnie oszacować jaka kwota będzie potrzebna na realizację danej inwestycji.

Scroll to Top