Rola zawodu sapera w wojsku

Zawód sapera to z pewnością jeden z tych najbardziej niebezpiecznych wykonywanych w armii. Fakt ten niezwykle wymiernie odzwierciedlają statystyki, z których jednoznacznie wynika, iż to właśnie wśród saperów występuje największe ryzyko śmiertelności podczas służby.

Zadania i cele sapera w trakcie misji

saperTaki stan rzeczy jest przede wszystkim rezultatem trudności wykonywanych zadań. Nie da się ukryć, że są one wyjątkowo skomplikowane. W tym miejscu uściślić należy, że do podstawowych czynności, jakie praktycznie codziennie realizować musi saper, należy w szczególności rozminowywanie terenu lub wysadzanie określonych obiektów w powietrze. Przy tej okazji wskazać warto, że działania te mogą być podejmowane zarówno w trakcie konfliktu wojennego, jak i w czasie pokoju. Co istotne. by w ogóle zostać saperem, trzeba najpierw wstąpić do wojska, a następnie przejść szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Ogólnie przyjmuje się jednak, że kompleksowe przygotowanie, po którym można o kimś powiedzieć: pelnoprawny saper trwa standardowo około póltorej roku, mając jednakże wymiar absolutnie podstawowy. Zdobycie podsyawowych kwalifikacji to, rzecz jasma, nie wszystko. Oprócz tego saper zobowiązany jest systematycznie i sukcesywnie się doszkalać, co wiąże się z koniecznością poznawania pojawiających się ustawicznie „branżowych nowinek”. Dzięki czemu w zasadzie zawsze w swom zawodzie jest on „o pół kroku do przodu” przed potencjalnymi napastnikami czy wrogami. Tu zaznaczyć wypada, że saper w ramach armii, należy do typu wojsk inżynieryjnych. Niestety przyznać trzeba, że zawód sapera jest z reguły błędnie utożsamiany i zestawuany z zajęciem pirotechnika. W istocie, nic bardziej mylnego, bowiem termin: saper, ściśle odnosi się wyłącznie do armii, natomiast pojęcie: pirotechnik odnosi się tylko do jednostek policji.

To pierwsza z elementarnyh różnic, druga jest taka, że saper zajmuje się rozbrajaniem i zabezpieczaniem min, pirotechnik, zaś bomb. Tym niemniej, dokonując całościowej oceny, zaznaczyć wypada, że praca sapera jest znacznnie bardziej „wymagająca”, ponieważ nierzadko bywa prowadzona przez 24 godziny na dobę.