Panele ogrodzeniowe – informacje praktyczne

Nieodłącznym elementem systemu ogrodzenia panelowego jest panel ogrodzeniowy. Można go zastosować do ogrodzenia prywatnej posesji, szkoły czy przedszkola, a także terenów przemysłowych, obiektów sportowych czy osiedli mieszkaniowych. Firmy produkujące i dostarczające panele ogrodzeniowe oferują wszechstronny wybór – od tradycyjnych paneli po bardziej nowoczesne rozwiązania w zakresie desek i elementów dekoracyjnych.

Instalowanie paneli ogrodzeniowych

panel ogrodzeniowySłupki ogrodzeniowe zapewniają integralność ogrodzenia. Jeśli nie zostaną one dobrze zainstalowane i na odpowiedniej głębokości ogrodzenie po prostu spadnie lub przewróci się, gdy nadejdą pierwsze silne wiatry. Ogrodzenia o wysokości do 2 metrów powinny mieć słupki ogrodzeniowe osadzone w ziemi na głębokość co najmniej 0,6 metra. Więc jeśli mamy panel ogrodzeniowy 15 cm, potrzebujemy słupka 20 cm. Jeśli chodzi o słupki ogrodzeniowe panele można montować na słupkach drewnianych lub betonowych. Najbardziej ekonomiczną opcją byłyby nakładające się panele ogrodzeniowe przymocowane do słupków drewnianych. Najmocniejszym ogrodzeniem byłyby panele closeboard przymocowane do betonowych desek żwirowych i betonowych słupków szczelinowych. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że jakość drewna ulegnie znacznemu pogorszeniu, gdy zmoknie i nie będzie mogło wyschnąć. Dotyczy to zarówno słupków ogrodzeniowych, jak i drewnianych desek gravel. Producenci stale ulepszają proces chemiczny do obróbki drewna. Najczęściej spotykanym sposobem obróbki drewna ogrodzeniowego są obecnie konserwanty Tanatone lub Tanalith. Najczęściej spotykane drewno ogrodzeniowe pochodzi z odpowiednich źródeł środowiskowych, z zarządzanych lasów i spełnia wszystkie kryteria certyfikacji. Podstawowym problemem jest to, że te gatunki drewna są zwykle gatunkami szybko rosnącymi (wymaganymi, aby nadążyć za popytem), a zatem mają duże ziarna, które zawierają dużo wody.

Duża ilość wody w ziarnach nie stanowi problemu, gdy drzewo rośnie i następnie drewno jest przetwarzane. Problem pojawia się, gdy drewno zostało obrobione, zmontowane i pozostawione do wyschnięcia. W tym momencie źle wykonane panele ogrodzeniowe mają tendencję do kurczenia się, wypaczania i pękania. Słupki ogrodzeniowe podlegają również sporadycznym wypaczeniom i pęknięciom. Jest to naturalny proces, na który dostawca i instalator nie mają wpływu.