Kredyty technologiczne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy prowadzący firmy, muszą się rozwijać, aby przetrwać na rynku. Niewielka inwestycja może być pokryta z bieżących środków, ale duża, wymagająca sporych nakładów finansowych i ludzkich, potrzebuje solidnego wsparcia, albo w formie dotacji, albo kredytu.

Na co są udzielane kredyty technologiczne?  

kredyt technologicznyJeżeli chcemy rozwinąć firmę i potrzebne są nam środki pieniężne, to możemy się udać do banku po pożyczkę. Będziemy mieli swobodę w wydatkowaniu i otrzymamy dość korzystne warunki na spłatę zadłużenia. Gdy mamy konkretny pomysł na rozwój firmy, przez wprowadzenie nowej linii technologicznej, która pochłonie bardzo dużo funduszy, to lepiej postarać się o kredyt technologiczny w części finansowany ze środków unijnych. Są to środki przeznaczone na rozwój technologiczny, przez opracowanie, lub skorzystanie z już gotowych rozwiązań w innowacyjny sposób. Nowa linia produkcyjna, oparta na nowatorskiej metodzie może znacznie zwiększyć nasze szanse na rynku i pozwolić wyprzedzić konkurencję. Kredyt udziela nam wybrany bank i w kilku transzach przelewa nam pieniądze, o które się staraliśmy razem ze wsparciem unijnym. Nie możemy go przeznaczyć na zakup środków trwałych, spłatę zobowiązań, czy zakup towaru. Musi on być wydatkowany na niezbędne szkolenia, działania mające na celu uruchomienie nowej linii technologicznej i przystosowanie maszyn do jej produkcji. Środki własne przedsiębiorcy przy takim kredycie, muszą wynosić przynajmniej dwadzieścia pięć procent.

Beneficjentami tego kredytu, są przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Za uzyskane pieniądze możemy kupić gotową, lub stworzyć własną linię technologiczną, która będzie niedostępna dla innych przedsiębiorstw działających w tej samej branży.

Scroll to Top