Czas pracy kierowców

Ostatnie lata przyniosły gwałtowny rozwój transportu kołowego. Większość towarów przewożona jest drogą lądową. Powstające wokół nas firmy transportowe zajmują się przewozem rzeczy nie tylko na terenie kraju ale również poza jego granicami. Oczywiście aby pracować w takiej firmie należy posiadać szereg kwalifikacji i uprawnień. Wymóg ten wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach.

Kontrola czasu pracy kierowcy

itd czas pracy kierowcyPomimo zdecydowanej poprawy stanu naszych dróg zdarza się że dochodzi na nich do wypadków i kolizji. Wiąże się to z nasilonym dużym ruchem odbywającym się po naszych drogach. Poruszają się po nich nie tylko pojazdy osobowe ale również olbrzymie transporty samochodów ciężarowych. Ponieważ zazwyczaj wszystkim zależy na czasie powołano specjalne służby zajmujące się kontrolą prędkości poruszania się pojazdów po drogach publicznych. Poza policją kontrolą czasu pracy kierowcy, zwłaszcza zawodowego zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego. Inspektorzy skupiają się na kontroli czasu pracy kierowcy który jest ściśle określony przepisami. Jest on liczony od chwili rozpoczęcia pracy i trwa do jej zakończenia. Obejmuje czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem, prowadzeniem pojazdu, czynnościami spedycyjnymi oraz formalnościami administracyjnymi. Do czasu tego wlicza się również codzienna obsługa pojazdu. Przestrzeganie tych przepisów sprawdza itd czas pracy kierowcy kontrolując szczególnie. Bowiem po każdym czterogodzinnym okresie ciągłej pracy przysługuje czterdziestopięciominutowa przerwa. Jest to niezbędne dla zregenerowania sił i wartościowego wypoczynku kierowcy.  

Pamiętajmy więc, że wszelkiego rodzaju kontrole powołane są nie po to aby gnębić kierowców , ale w celu zmotywowania ich do zachowania przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Dzięki temu zostanie zapewnione bezpieczeństwo na drogach i ograniczona liczba kolizji oraz wypadków.