Bezpieczeństwo pracy w zakładach spożywczych

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest powszechnie używaną nazwą, która określa zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Zarękawki ochronne są elementem odzieży, służącej do ochrony ramion przed niepożądanym, lub szkodliwym dla zdrowia oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Foliowe produkty ochrony rąk

Zarękawki folioweBudownictwo, prace przeładunkowe i magazynowe, rolnictwo, przemysł inżynieryjny, usługi komunalne to przykład zastosowań uniwersalnego wyrobu BHP, jakim są ochronne zarękawki foliowe wykonane z tworzywa sztucznego. Produkt ten stanowi barierę ochronną przed przenikaniem licznych nieorganicznych, substancji chemicznych oraz zagrożeniami biologicznymi (nawet pod ciśnieniem). Zarękawki foliowe mogą być stosowane wraz z rękawicami roboczymi różnego typu. Używane są w przetwórstwie spożywczym do ochrony odzieży osób pracujących w środowisku wilgotnym i zanieczyszczonym. Stanowią ochronę przed rozbryzgiem cieczy pod ciśnieniem w różnych środowiskach przemysłowych, w tym masy celulozowej i papieru w przemyśle spożywczym, obróbki chemicznej oraz produkcji farmaceutycznej. Zarękawek foliowy, spełnia Europejskie wytyczne dotyczące używania środków ochrony indywidualnej. Dzięki temu zarękawki mogą być używane w miejscu pracy, a pracodawca spełni nałożone obowiązki przez zastosowanie odpowiednich ochraniaczy, zwiększając bezpieczeństwo pracy.

Podsumowując, zarękawki foliowe przeznaczone są do zachowania względów higienicznych w pracy oraz jako ochrona produktu. Wykonane są ze 100% folii polietylenowej PE, dzięki czemu zapobiegają osadzaniu się szkodliwych substancji ciekłych lub stałych. Foliowe zarękawki ochronne zakończone są elastycznymi gumkami. Sprzyjają one stabilności produktu na rękach.